Sikkerhed/tryghed

Jordemødrene i Hjemmefødselsordning Sjælland er alle specialiserede indenfor hjemmefødsler.

Vi har høje krav til efteruddannelse, og deltager løbende i kurser der dygtiggør jordemødrene og vedligeholder deres ekspertise.

Den vigtigste præmis for høj sikkerhed ved hjemmefødsel, er at din jordemoder er konstant ved din side under fødslen, og fornemmer fødslens udvikling. Jordemoderen glider ind i familiens rolige stemning, og er afslappet og nærværende, fordi hun kan uforstyrret kan koncentrere sin opmærksomhed om netop denne families fødsel.

Alle komplikationer ved fødsler har en optakt med tegn og signaler, som en nærværende og opmærksom jordemoder kan opfange og handle på. Det er derfor trygt og sikkert for raske gravide at føde hjemme.

Glider fødslen ikke fremad som forventet, handles der herpå, - enten med tiltag i hjemmet, eller med overflytning til nærmeste fødegang. Hjemmefødselsjordemoderen følger jer hele vejen gennem jeres fødsel – uanset hvad.

Hjemmefødsel giver således også jordemoderen optimale betingelser for at yde god jordemoder-omsorg, - dermed fremmes præmisserne for en god fødsel.

Alle jordemødrene medbringer akutudstyr og medicin med ud til hjemmefødslen, så det er muligt at handle på uventede situationer.

Hjemmefødselsordning Sjælland har et tæt samarbejde med Regionens andre fødesteder. Ved behov sparres der med fødestedernes fødselslæger.

Vi har også nogle statistikker og artikler som du kan læse.

Region Sjælland