Hvem kan føde hjemme?

Hjemmefødsel kan trygt planlægges af en stor del af danske kvinder.

Kvinder, der som udgangspunkt er sunde og raske, har en normal graviditet og har blot ét barn i maven, kan føde hjemme.

Fødslen skal starte spontant, og finde sted fra 3 uger før termin (GA 37) til 2 uger efter termin (GA42). Barnet skal ligge med hovedet nedad.

Kvinder med tidligere kejsersnit frarådes som udgangspunkt at føde hjemme. 

I Danmark er retten til hjemmefødsel sikret i loven og gælder alle kommende forældre. Ifølge de seneste års undersøgelser og vores egne opgørelser er en hjemmefødsel mindst lige så sikker som en hospitalsfødsel, hvis graviditeten er forløbet normalt.
Se en masse statistik.

Skulle du være i tvivl om hjemmefødsel er noget for dig, kan du kontakte os, så vi kan drøfte dine personlige ønsker til fødsel.

Sådan tilmelder man sig Hjemmefødselsordning Sjælland:

Hjemmefødselsordning Sjælland er et tilbud for kvinder, som ønsker at føde hjemme. Er du bosiddende i Region Sjælland og ønsker en hjemmefødsel, er det Hjemmefødselsordningen, du skal benytte. Hjemmefødselsordningen er tilrettelagt og dimensioneret efter det behov, der er for hjemmefødsler blandt Regions Sjællands borgere, og ordningen har et tæt samarbejde med fødeafdelingerne i Region Sjælland. Vælger du således at føde med Hjemmefødselsordningen i Region Sjælland, og viser der sig behov for sygehusbehandling undervejs i graviditeten eller i forbindelse med fødslen, sker dette på en af Region Sjællands fødeafdelinger.

Hvis du bor i Region Sjælland og ønsker at benytte Hjemmefødselsordning Sjælland, kan du på hjemmefødsler.dk se, hvilken jordemoder du skal kontakte. En jordemoder fra Hjemmefødselsordningen vil – ud fra en individuel sundshedsfaglig vurdering – give dig besked om, hvorvidt det kan anbefales dig at føde hjemme.

 

Hvis du bor uden for Region Sjælland og ønsker at benytte det frie sygehusvalg til at føde med Hjemmefødselsordning Sjælland, skal du kontakte
Jordemoder Cecillia Livsø på mail: c.egholm@gmail.com. 
Hjemmefødselsordningen vurderer sundhedsfagligt samt ud fra din bopæl og kapacitet i ordningen, om det er et velegnet og muligt tilbud for dig. Hvis du bor uden for Region Sjælland, er der således ikke garanti for, at du kan tilbydes at føde hjemme med denne ordning.

Tilmelding.

Region Sjælland