Hjemmefødselsordning Sjælland er igen blevet kvalitetsgodkendt.

Styrelsen for Patient Sikkerhed (STPS) har ført tilsyn: Tilsynsrapporten

Seneste akkrediteringsrapport fra IKAS

 

 

Survey-teamets sammenfattende konklusion om Hjemmefødselsordning Sjælland:

Det er en atypisk organisation, der her er tale om, idet der er tale om en forening med omkring 12 ligeværdige ejere, der driver hver sin forretning.
Afgørelser træffes som udgangspunkt i enighed, hvilket kan være vanskeligt, når nye retningslinjer skal vedtages. I øvrigt er organisationen præget af en meget høj faglighed og den er kvalitetsbevidst i alt hvad den foretager sig.
Den tilstræber evidens og det lykkes i stor udstrækning.
Kundefokus er til stede i alle situationer.
Der er lavet gode dokumenter, som understøtter forretningen og giver mening i dagligdagen.
Engagementet fornægter sig aldrig og er højt under hele besøget.
Opfindsomheden er stor, for at løse de problemer der opstår i en decentraliseret forretning, som specielt inden for IT kunne ønske sig bedre løsninger. 

 Hele rapporten fra Ikas.

 

Region Sjælland