Hvis du har folkeregisteradresse i Region Sjælland, er det gratis at føde hjemme med Hjemmefødselsordning Sjælland. 

Hvis du bor uden for Region Sjælland og ønsker at benytte det frie sygehusvalg til at føde med Hjemmefødselsordning Sjælland, skal du kontakte Jordemoder Cecillia Livsø i område Øst. Hjemmefødselsordningen vurderer sundhedsfagligt samt ud fra din bopæl og kapacitet i ordningen, om det er et velegnet og muligt tilbud for dig. Hvis du bor uden for Region Sjælland, er der således ikke garanti for, at du kan tilbydes at føde hjemme med denne ordning.

Du kan kontakte en af jordemødrene i dit område enten pr. telefon eller ved at skrive til dem her: Klik her

Områdekort

omraadekort

Telefon

NORD Roskilde & Lejre:

Jette
Roskilde & Lejre:

Hanne
Holbæk & Odsherred:

Mie
Holbæk & Odsherred:

Mette 
50 57 70 67
ikke SMS
50 57 70 67
Ikke SMS
61 78 21 26
Ikke SMS
61 78 21 26
Ikke SMS
VEST Susanne

Mie

   
30 48 80 40  30 48 80 40    
ØST Cecillia Marina Camilla  
20 67 92 77 29 88 42 49 Orlov til 1/2-20  
SYD Susanne (Orlov)

Næstved
Vordingborg
Guldborgsund:
  
Tina

Næstved
Vordingborg
Guldborgsund:

Maria

Lolland:Gitte

20 55 40 26 28 18 12 36  41 57 67 02  21 78 98 78
Region Sjælland