Sundhedsplejesker i dit område

Efter fødslen sender jordemoderen skriftlig besked om fødslen til sundhedsplejersken. 

Inden for 14 dage efter fødslen kommer sundhedsplejersken, som følger barnets trivsel det første leveår. Hun rådgiver familien om alt fra amning til familiedannelse. Vi anbefaler, at I selv kontakter Sundhedsplejersken få dage efter fødslen, således at I kan få tidligt besøg efter en hjemmefødsel. Dog er vi på barselsbesøg den første uge, og 1. sundhedsplejerskebesøg kan derfor med fordel planlægges efter barnets 1. leveuge.

I nogle kommuner er det også muligt at få besøg af sin sundhedsplejerske inden fødslen.

Find sundhedsplejen i dit område på nettet.

Region Sjælland