FAQ

Er det farligt at føde hjemme?

Nej, nyeste undersøgelser påviser, at det er mindst ligeså sikkert at føde hjemme som på hospital, såfremt du er sund og rask.
Se nyeste undersøgelser.

Kun flergangsfødende må føde hjemme.

Nej, - førstegangsfødende har mindst ligeså stor gavn af ro omkring deres fødsel, hvilket fremmer sandsynligheden for normal fødsel. Sundhedsstyrelsens opgørelse fra 2011, viser, at blandt lav-risiko førstegangsfødende der fødte hjemme havde 75% en ukompliceret fødsel, mens der blandt lav-risiko førstegangsfødende der fødte på hospital kun var 41% der fødte ukompliceret.

Er der meget svineri og blod efter en hjemmefødsel?

Nej- en fødsel der er planlagt godt, sviner ikke nævneværdigt, men naturligvis må forventes lidt oprydning efter fødslen, eks rengøring af fødekar.

Skal man have meget plads for at føde hjemme?

En fødsel kræver ikke særlig plads, ønskes vandfødsel, skal der dog være plads til badekarret. Hjemmefødsler foregår både i små kolonihavehus, husbåde, 2-værelseslejligheder og store huse. Afgørende er udelukkende lysten til at føde hjemme.

Skal min egen læge involveres ved en hjemmefødsel?

Hjemmefødsler varetages udelukkende af jordemødre. Hvis egen læge er nysgerrig på hjemmefødsel er denne dog velkommen, såfremt familien har inviteret ham/hende.

Må mine børn/mor/søster eller lignede være med?

Det er den enkelte familie der beslutter hvem og hvor mange der skal være med ved deres fødsel. Vi anbefaler, at der altid er en ekstra voksen med, hvis jeres større børn er med til fødslen.

Region Sjælland